Allmän information för dig som patient

Efter genomgången undersökning, får du en kostnadsberäkning. Priset som du betalar beror på ersättningsperiod och vad du tidigare gjort under aktuell ersättningsperiod. Det kan även variera för en specifik åtgärd beroende på läget i munnen och svårighetsgrad, om man gör flera av en åtgärd vid samma tillfälle m.m. Vårt bruttopris på Tandläkare Angela Stangel för en undersökning ligger på 845 kr. Det faktiska priset som ska betalas av patient kan variera mellan 300- 845 kr.

Tandvårdsbidraget
Varje år får alla från det år man fyller 20 ett tandvårdsbidrag. Är patienten mellan 20-29år samt över 75 år är bidraget 300kr per år. För patienterna mellan 30-74 är bidraget 150 kr per år. Bidraget kan sparas i högst två år.Detta innebär att en ung vuxen vartannat år kan få en undersökning med 600kr i rabatt!

Högkostnadsskyddet
I den tandvårdsreform som kom 2008 infördes ett högkostnadsskydd för att ekonomiskt underlätta för patienter som behöver utföra stora behandlingar. Patienten betalar en del och Försäkringskassan betalar resten direkt till vårdgivaren. Ersättningen från Försäkringskassan beräknas utifrån ett referenspris. Detta fastställs av staten och är ett minipris från vilken ersättningen beräknas. Referenspriserna är satta för att statens kostnader inte ska skena iväg utan vara begränsade till den pott som är avsedd för tandvårdsreformen. Tandvården har fri prissättning. Det innebär att den del som överstiger referenspriset läggs på patienten. När patienten under samma högkostnadsperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3000 kr börjar högkostnadsskyddet att gälla.

Nivån i Försäkringskassan
Ersätter 50 procent av kostnaderna mellan 3000-15000kr (enligt referenspriserna) NivåII Försäkringskassan ersätter 85 procent av kostnaderna som överstiger 15000 kronor (enligt referenspriserna) En högkostnadsperiod är exakt ett år och kostnader hos olika vårdgivare inom tandvården räknas in. Det kan gälla både besök hos ordinarie tandläkare, hygienist eller specialist. Allt räknas ut automatiskt via vårgivarnas tandvårdsprogram med uppkoppling mot Försäkringskassan.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.